Lääketurvapalvelut

Lääketurvatiimimme koostuu asialleen omistautuneista asiantuntijoista, joilla on kokemusta sekä lääketeollisuudesta että CRO-toiminnasta. Noudatamme toiminnassamme niin paikallisia kuin kansainvälisiä vaatimuksia ja ohjeistuksia. Tiimimme tarjoaa lääketurvapalveluja kaikenkokoisille lääke- ja bioteknologian alan yrityksille.

Palvelut

 • Haittavaikutusilmoitukset
  • • Avustaminen kliinisten lääketutkimusten suunnittelussa
  • • Haittavaikutusilmoitusten käsittely: raporttien priorisointi, tietojensyöttö,
   MedDRA/VedDRA-koodaus, arviointi, lääketieteellinen tarkistus, raportoitavuuden määritys
  • • Nopeutettu sähköinen raportointi
  • • Lisätietopyynnöt / haittavaikutusten seuranta
  • • Avustaminen kliinisten lääketutkimusten rekonsiliaatioprosessissa
    
 • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
  Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
  Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä toimiminen
  Kirjallisuusseuranta paikallisista ja kansainvälisistä lähteistä
  Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset (PSUR, DSUR):
  laadinta tai asiakkaan laatiman katsauksen tarkistus ja lähetys
  Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
 • Lääketurvajärjestelmän kantatiedosto (PSMF)
  • • PSMF:n laadinta ja ylläpito
  • • Yksityiskohtaisen lääketurvajärjestelmän kuvauksen (DDPS) siirto PSMF-muotoon
 • Yksityiskohtainen lääketurvajärjestelmän kuvaus (DDPS) eläinlääkevalmisteille
 • Avustaminen lääketurvasignaalien tunnistus- ja arviointiprosessissa
 • Riskinhallinta- ja riskinminimointitoimet
  • • Operatiiviset riskinhallintatoimet
  • • Riskinhallintasuunnitelmien (RMP) laadinta ja ylläpito
 • EU:n lääketurvatoiminnasta vastaavan henkilön (EU QPPV) palvelut
  • • EU QPPV:nä toimiminen
  • • EU QPPV:n sijaisena toimiminen (deputy QPPV)
  • • Ympärivuorokautinen palveluvalmius
  • • QPPV:tä avustavat toimet, esim. lääketurvan laatu- ja komplianssiseuranta
  • • Lääketurvajärjestelmän ja sen laatujärjestelmän pystyttäminen ja ylläpito
 • Lääketurvasopimukset (PVA)
  • • Asiakkaan avustaminen PVA:n laadinnassa
  • • Tarjoamme PVA-templaatin asiakkaan käyttöön
 • Terveydenhuollon laitteiden vaaratilanteet ja takaisinvedot
  • • Vaaratilanneilmoitukset viranomaisille
  • • Viranomaisilmoitukset tuotteiden markkinoilta poistamisista (takaisinvedot)
  • • Viranomaisilmoitukset markkinoilla olevien laitteiden korjaavista toimenpiteistä
  • • Turvallisuustiedotteiden laadinta