Lääketurvapalvelut

Lääketurvatiimimme koostuu asialleen omistautuneista asiantuntijoista, joilla on kokemusta sekä lääketeollisuudesta että CRO-toiminnasta. Noudatamme toiminnassamme niin paikallisia kuin kansainvälisiä vaatimuksia ja ohjeistuksia. Tiimimme tarjoaa lääketurvapalveluja kaikenkokoisille lääke- ja bioteknologian alan yrityksille.

Palvelut

 • Ihmislääkkeet – palvelut markkinoilletulon jälkeen
  • • Haittavaikutusilmoitusten käsittely
  • • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
  • • Haittavaikutusten sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
  • • MedDRA-koodaus
  • • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
  • • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
  • • Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä toimiminen
  • • Kirjallisuusseuranta paikallisista ja kansainvälisistä lähteistä
  • • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (PSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman
  •   katsauksen tarkistus ja lähetys
  • • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
  • • Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston (PSMF) laadinta ja ylläpito
  • • Avustaminen lääketurvasignaalien tunnistus- ja arviointiprosessissa
  • • Riskinhallinta- ja riskinminimointitoimet
  • • EU:n lääketurvatoiminnasta vastaavan henkilön (EU QPPV) palvelut
  •  
 • Eläinlääkkeet – palvelut markkinoilletulon jälkeen
  • • Haittavaikutusilmoitusten käsittely
  • • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
  • • Haittavaikutusten sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
  • • VedDRA-koodaus
  • • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
  • • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
  • • Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä toimiminen
  • • Kirjallisuusseuranta paikallisista ja kansainvälisistä lähteistä
  • • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (PSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman
  •   katsauksen tarkistus ja lähetys
  • • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
  • • Yksityiskohtainen lääketurvajärjestelmän kuvaus (DDPS)
  • • Avustaminen lääketurvasignaalien tunnistus- ja arviointiprosessissa
  • • Riskinhallinta- ja riskinminimointitoimet
  •  
 • Kliiniset tutkimukset
  • • Avustaminen kliinisten lääketutkimusten suunnittelussa
  • • Haittavaikutusilmoitusten käsittely: raporttien priorisointi, tietojensyöttö,
  •   MedDRA-koodaus, arviointi, lääketieteellinen tarkistus, raportoitavuuden määritys
  • • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
  • • SUSARien sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
  • • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
  • • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
  • • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (DSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman
  •   katsauksen tarkistus ja lähetys
  • • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
  •  
 • Terveydenhuollon laitteiden vaaratilanteet ja takaisinvedot
  • • Vaaratilanneilmoitukset viranomaisille
  • • Viranomaisilmoitukset tuotteiden markkinoilta poistamisista (takaisinvedot)
  • • Viranomaisilmoitukset markkinoilla olevien laitteiden korjaavista toimenpiteistä
  • • Turvallisuustiedotteiden laadinta
  •  
 • Lääketurvasopimukset (PVA)
  • • Asiakkaan avustaminen PVA:n laadinnassa
  • • Tarjoamme PVA-templaatin asiakkaan käyttöön
  •  
 • Lääketurvan auditoinnit, laadunseuranta, koulutus ja konsultointi
  › QP, laatu ja laaketukkukauppa