Terveystalous- ja market access -palvelut

Medfilesin asiantuntijat palvelevat markkinoille pääsyyn ja päätöksentekoon liittyvissä terveystalousasioissa. Osaajiimme kuuluu terveystaloustieteen, kustannuslaskennan, farmasian ja kliinisen ravitsemuksen asiantuntijoita, joten pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisesti. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus niin lääke- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä kuin elintarvikealastakin. Tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja ja tuemme asiakkaitamme oman perustehtävänsä hoitamisessa. Palvelumme räätälöidään asiakasyrityksen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Asiakkaat

Palvelumme sopivat

 • • Lääketeollisuuden yrityksille
 • • Kliinisiä ravintovalmisteita valmistaville yrityksille
 • • Elintarviketeollisuuden yrityksille
 • • Terveydenhuollon laite- ja tarvikeyrityksille
 • • Julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoille

Palvelut

Terveystalouspalvelumme sisältävät
lääkevalmisteille ja kliinisille ravintovalmisteille Pohjoismaissa ja Baltiassa
päätöksenteon tueksi ja arviointitulosten havainnollistamiseen.

Lisätietoja / tiedustelut

 Myyntilupajohtaja Minna Haapalahti

  

   

Korvattavuus- ja tukkuhintahakemukset

Medfilesin asiantuntijat palvelevat lääkevalmisteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksien valmisteluun liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Palvelu helpottaa asiakkaidemme työtä oman perustehtävänsä hoitamisessa, ja tukee asiakasyrityksen valmisteen markkinoille pääsyä. Asiakkaamme voivat valita koko palvelukokonaisuuden tai osia siitä.

Korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksen valmisteluun liittyvät palvelumme:

Hakemuksen suunnittelu

 • • Hinnanvahvistusmenettely / viitehintajärjestelmä
 • • Alkuperäisvalmiste / biosimilaarivalmiste / rinnakkaisvalmiste / rinnakkaistuontivalmiste
 • • Peruskorvattavuus / erityiskorvattavuus / rajoitettu korvattavuus
 • • Uusi vaikuttava lääkeaine / lääkevalmiste / lääkeaineyhdistelmä
 • • Uusi vahvuus / lääkemuoto / pakkauskoko / pakkausmuoto
 • • Korvattavuuden laajentaminen
 • • Uusintahakemus
 • • Hakemuksen aikataulutus

Hakemuksen taulukkopohjien valmistelu

 • • Myyntiarviot
 • • ETA-maiden kauppanimet, tukkuhinnat ja korvattavuus
 • • Markkinaennuste

Terveystaloudellinen arviointi

 • • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi
 • • Terveystalousmallin rakentaminen (Markov-tilasiirtymämalli / päätöspuumalli)
 • • Terveystaloudellisen selvityksen raportointi paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaan

Hakemusmuiston laatiminen

 • • Ehdotus tukkuhinnaksi ja korvattavuudeksi
 • • Selvitys hoidollisesta arvosta
 • • Selvitys hoitokustannuksista
 • • Taloudellisuusvertailu
 • • Yhteenveto

Hakemusasiakirjojen viimeistely

 • • Hakemuslomakkeen valmistelu
 • • Sisällysluettelon ja lähdeluettelon valmistelu
 • • Kopiot valmisteyhteenvedosta, myyntilupapäätöksestä ja masutositteesta
 • • Hakemusasiakirjojen kokoaminen ja lähettäminen

Yhteydenpito

 • • Hakemusvaiheen seuranta
 • • Yhteydenpito asiakkaan ja paikallisen viranomaisen kanssa
 • • Vastineet paikallisen viranomaisen lausuntoihin
 • • Lisäselvityksen valmistelu
 • • Päätöksen tulkinta ja käännöstyö
 • • Konsultointi ja koulutus

Lisätietoja / tiedustelut

 Myyntilupajohtaja Minna Haapalahti

  

  

Terveystaloudelliset arvioinnit, työkalut ja sovellukset

Medfilesin asiantuntijat palvelevat terveystaloudellisissa arvioinneissa ja arviointitulosten havainnollistamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu helpottaa asiakkaidemme työtä oman perustehtävänsä hoitamisessa, ja tukee asiakasyrityksen valmisteen markkinoille pääsyä sekä tukee asiakasyrityksen omaa päätöksentekoa. Tarjoamamme ratkaisut ovat käytännönläheisiä. Asiakkaamme voivat valita koko palvelukokonaisuuden tai osia siitä.

Terveystaloudellisiin arviointeihin, työkaluihin ja sovelluksiin liittyvät palvelumme:

Terveystaloudellisen työkalun tai sovelluksen toteutus

 • • Vuorovaikutteinen mobiilisovellus / verkkosivu / muu työkalu
 •    Tietoaineistojen ja terveystaloudellisten arviointitulosten jäsentämiseen, 
 •    visualisointiin ja havainnolliseen esittämiseen

Terveystaloudellisen arvioinnin suunnittelu

 • • Arviointimenetelmän valinta ja arvioinnin suunnittelu
 • • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi / Terveystalousmallin rakentaminen
 • • Terveystaloudellinen arviointi osana korvattavuus- ja tukkuhintahakemusta

Kustannuslaskenta

 • • Potilasmäärän arviointi
 • • Voimavarojen käytön arviointi
 • • Yksikkökustannusten selvitys
 • • Kokonaiskustannusten laskenta

Vaikutusten arviointi

 • • Mittarin valinta: taloudellinen / kliininen / elämänlaatu (QALY)
 • • Vaikutusten arviointi ja arvottaminen

Terveystalousmallinnus

 • • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi
 • • Terveystalousmallin rakentaminen (Markov-tilasiirtymämalli / päätöspuumalli / budjettivaikutusmalli)

Terveystaloudellisten arviointitulosten raportointi

 • • Kustannusvaikuttavuuslaskelmat
 • • Budjettivaikutuslaskelmat
 • • Herkkyysanalyysilaskelmat
 • • Terveystaloudellisen arvioinnin raportointi

Yhteydenpito

 • • Yhteydenpito asiakkaan kanssa
 • • Asiantuntijatapaamiset ja asiantuntijalausuntojen hankkiminen
 • • Arviointitulosten tulkinta ja käännöstyö
 • • Konsultointi ja koulutus

Lisätietoja / tiedustelut

Myyntilupajohtaja Minna Haapalahti